In ra giấy
Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ngày cập nhật 29.6.2021 (GMT+7)
Công văn 162/LĐLĐ ngày 29/6/2021 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19


BTV