Tài chính
Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
02/12/2011 GMT+7
Thông tư liên tịch hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn giữa Bộ tài chính Và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.
Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004.
Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
Xem nội dung
Bộ Tài Chính - Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Mẫu mới
Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2016
Phần mềm Tài chính công đoàn
Hướng dẫn số 500/LĐLĐ ngày 22/6/2015 V/v Quản lý tài chính Công đoàn cơ sở
V/v sử dụng nguồn tài chính công đoàn mua Báo Người lao động và Sổ tay công đoàn
Triển khai Hướng dẫn số 846/HD-LĐLĐ V/v Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015
Các biểu mẫu tài chính Công đoàn
Các văn bản về tài chính công đoàn năm 2014
Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013. Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
Quyết định số 1942/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013. Quyết định về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và xét duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2014.
Các tin khác
Quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 9 năm 2007. Quyết Định Về Việc Thực Hiện Phụ Cấp Kiêm Nhiệm Và Phụ Cấp Trách Nhiệm Đối Với Cán Bộ Công Đoàn
Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 10 năm 2007. Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Nội Dung Và Phạm Vi Thu - Chi Ngân Sách Công Đoàn Cơ Sở.
Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2008. Quyết Định Về Việc Trích Nộp Kinh Phí Công Đoàn Đối Với Các Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Và Văn Phòng Điều Hành Của Phía Nước Ngoài Trong Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh.
Quyết định số 212/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 02 năm 2009. Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Nội Dung Và Phạm Vi Thu, Chi ngân Sách Công Đoàn Cơ Sở Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài.
Mẫu Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách Công đoàn và bảng kê chứng từ chi
Hướng dẫn số 826/HD-TLD ngày 01 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
Quy chế Thu Chi tài chánh công đoàn cơ sở:
Hướng dẫn v/v xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2011.