Văn bản > Nghị định
Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007. Ban Hành Quy Định Về Nội dung và Phạm vi thu - Chi ngân sách công đoàn cơ sở
05/09/2011 GMT+7
Quy định về nội dung và phạm vi thu - Chi ngân sách Công đoàn cơ sở
Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007.
Ban Hành Quy Định Về Nội dung và Phạm vi thu - Chi ngân sách công đoàn cơ sở
Xem nội dung
Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014. Nghị định quy định việc tha2hn lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động là người giúp việc gia đình.
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013. Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013. Nghị đinh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Nghị định số 49/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
Nghị định số 46/2013/NĐ-CP. Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động.
Các tin khác
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động