Văn bản > Nghị định
Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007. Ban Hành Quy Định Về Nội dung và Phạm vi thu - Chi ngân sách công đoàn cơ sở
05/09/2011 GMT+7
Quy định về nội dung và phạm vi thu - Chi ngân sách Công đoàn cơ sở
Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007.
Ban Hành Quy Định Về Nội dung và Phạm vi thu - Chi ngân sách công đoàn cơ sở
Xem nội dung
Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 V/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014. Nghị định quy định việc tha2hn lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động là người giúp việc gia đình.
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Các tin khác
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động