Văn bản > Nghị định
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP. Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
09/06/2013 GMT+7
Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động,
N.T.D
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 V/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013. Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014. Nghị định quy định việc tha2hn lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động là người giúp việc gia đình.
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Các tin khác
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP. Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013. Nghị định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
Nghị định số 100/2012/NĐ-CP. Ngày 21 tháng 11 năm 2012. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012. Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011. Nghị định về công chức xã phường, thị trấn
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011. Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2011.Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01/2005 của Chính Phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 14/3/2000 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về một số vấn đề trong công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Việt Nam Quy định về nội dung phạm vi thu - chi quỹ công đoàn cơ sở.
Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007. Ban Hành Quy Định Về Nội dung và Phạm vi thu - Chi ngân sách công đoàn cơ sở
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động