Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ ngày 04/12/2020 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

22/07/2022 GMT+7

Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ ngày 04/12/2020 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

Xem tiếp

MẪU BÁO CÁO DỰ TOÁN 2022 -MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2022

09/05/2022 GMT+7

MẪU BÁO CÁO DỰ TOÁN 2022 -MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2022

Xem tiếp

Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ

07/04/2022 GMT+7

Công văn CV 89 ngày 07-4-2022 V/v Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ

Xem tiếp

Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

06/04/2022 GMT+7

Công văn 62/LĐLĐ ngày 16/3/2022 Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp

Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

03/11/2021 GMT+7

HD 13 ngày 03/11/2021Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

02/11/2021 GMT+7

HD 12/HD-LĐLĐ ngày 22/10/2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Xem tiếp

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

12/10/2021 GMT+7

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Xem tiếp

Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

29/06/2021 GMT+7

Công văn 162/LĐLĐ ngày 29/6/2021 V/v lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn năm 2021 (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)

24/11/2020 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)

Xem tiếp

Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020

13/10/2020 GMT+7

Công văn 235/LĐLĐ ngày 08/10/2020 Về việc Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020

Xem tiếp
Các tin khác: