1 2 3 4
Chương trình “Hương sắc mùa xuân” lần thứ 13...
Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho CNVC-LĐ khó khăn...
Chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân ...
Hội thi làm cành Mai, cành Đào và làm thiệp Xuân với chủ đề “Mừng Xuân – mừng Đảng 2018”...

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

08/01/2016 GMT+7

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho CNVC-LĐ khó khăn

23/02/2018 GMT+7

Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho CNVC-LĐ khó khăn

Xem tiếp

Chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với Đảng viên trẻ Quận 1 nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

15/02/2018 GMT+7

Chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với Đảng viên trẻ Quận 1 nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Xem tiếp

Lớp "NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH" khóa 10 năm 2015

08/01/2016 GMT+7

LỚP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH khóa 10 năm 2015

Xem tiếp

Chương trình “Hương sắc mùa xuân” lần thứ 13

23/02/2018 GMT+7

Chương trình “Hương sắc mùa xuân” lần thứ 13

Xem tiếp


"Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về phòng, chống suy thoái tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
tự diễn biến, tự chuyển hóa"
Sử dụng thư viện sách điện tử qua: 


**********************
Học tập chuyên đề 2018
"Xây dựng phong cách, tác phong công tác
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh"


Tải các đoạn phim sau :


***************
Triển khai đăng ký xây dựng 
cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa


Tải văn bản đính kèm

Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 
Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập: 2282306

Số lượt khách Online: 36
Việt Nam