Thông báo Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn

05/11/2021 GMT+7

TB 25 ngày 22/10/2021 Thông báo Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn

Xem tiếp

Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

03/11/2021 GMT+7

HD 13 ngày 03/11/2021Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

02/11/2021 GMT+7

HD 12/HD-LĐLĐ ngày 22/10/2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Xem tiếp

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

25/09/2021 GMT+7

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Xem tiếp

Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

13/09/2021 GMT+7

Công văn 194/LĐLĐ V/v hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Xem tiếp

Triển khai đề xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2021 cho con đoàn viên, CNVC-LĐ

01/09/2021 GMT+7

Công văn 175/LĐLĐ Triển khai đề xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2021 cho con đoàn viên, CNVC-LĐ

Xem tiếp

Thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các DN trên địa bàn Quận 1

01/09/2021 GMT+7

Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ Thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1

Xem tiếp

Hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch tại TP.HCM

17/08/2021 GMT+7

CV 182/LĐLĐ hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch tại TP.HCM

Xem tiếp

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)

26/07/2021 GMT+7

Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)

Xem tiếp

Văn bản số 559/LĐLĐ-TG ngày 16/7/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc kết nối hỗ trợ nông dân TP. HCM tiêu thụ nông sản

19/07/2021 GMT+7

Văn bản số 559/LĐLĐ-TG ngày 16/7/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc kết nối hỗ trợ nông dân TP. HCM tiêu thụ nông sản (Công văn 331-CV/HNDT và bảng giá)

Xem tiếp
Các tin khác: