Tài chính
Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
24/11/2017 GMT+7
Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
BTV
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
MẪU BÁO CÁO DỰ TOÁN 2022 -MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2022
Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ
Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1
Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022
Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn
Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn năm 2021 (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)
Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020
Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Các tin khác
Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn
Tài khoản LĐLĐ Quận áp dụng từ 01/03/2017
Hướng dẫn 81 V/v Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở
Triển khai hướng dẫn số 704/HD-LĐLĐ ngày 29/11/2016 V/v Xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2017
Trích nộp Đoàn phí công đoàn
Thông báo số 708/TB-LĐLĐ Về việc Trích nộp 2% kinh phí công đoàn
Trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với các đơn vị chưa thành lập Công đoàn cơ sở
Phân phối tỉ lệ nộp, cấp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cơ sở năm 2016
Mẫu mới
Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2016